Bodoči študenti

Zaposlitvene
možnosti

Proizvodno strojništvo je gospodarska dejavnost z veliko stopnjo ustvarjalnosti in inovativnosti ter ima vedno pomembnejšo vlogo v vseh vejah strojne in elektro industrije oziroma pri razvoju večine industrijskih izdelkov. Diplomanti študijskega programa Sodobno proizvodno inženirstvo se lahko zaposlijo v vseh vejah industrije, v podjetjih, ki razvijajo ter izdelujejo nove izdelke in tehnologije oziroma so potrebna naravoslovno-tehnična znanja. Delujejo lahko na področjih:

razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v strojni, elektro in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah;

razvoja in konstruiranja izdelkov, orodij, naprav, strojev in sistemov;

testiranja materialov ter preizkušanja in vzdrževanja strojnih delov ter naprav;

meritev na področju strojništva;

organiziranja dejavnosti v različnih panogah vodenja proizvodnje ter na tehnično ekonomskih področjih v vseh industrijskih panogah.

razvoja in načrtovanja delovnih in transportnih sredstev in sistemov.

Poleg tega pa so zaposlitvene možnosti tudi v transportu in logistiki, komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v neproizvodnih podjetjih, v vladnih in upravnih službah, vojski, zdravstvu ipd.

Pridobljeno strokovno znanje je odlična podlaga, ki jo bo moč nadgraditi z dodatnimi znanji iz ekonomije in menedžmenta za eno od vodilnih mest v podjetju.

Kje so zaposleni naši študenti: