Sodobno proizvodno inženirstvo

Sodobne proizvodne tehnologije v Sloveniji
predstavljajo največji potencial za:

ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,

stabilno gospodarsko rast,

in posledično boljšo kakovost življenja prebivalcev.

Študij izvajajo visokošolski učitelji z izkušnjami iz industrijskega okolja

Pri izvedbi pedagoškega procesa sodelujejo priznani visokošolski učitelji z industrijskimi izkušnjami in bogatim znanstveno-raziskovalnim delom.

Študij je praktično naravnan in učinkovit

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz potreba gospodarstva in vaših (potencialnih) delodajalcev. Delo poteka v manjših skupinah.

Študij poteka v odlično opremljenih prostorih

Šola deluje v najsodobneje opremljenih predavalnicah, računalniških učilnicah in laboratorijih. Študij poteka na enem mestu, vaj pa vam ne bo potrebno opravljati v oddaljenih laboratorijih. Tesno smo povezani z razvojno-raziskovalnimi centri v regiji.

Prijazna in dostopna ekipa

Si tudi ti naveličan/naveličana pogosto neprijaznega in hladnega pristopa v večjih izobraževalnih ustanovah? Pri nas je drugače. Prijazna in iznajdljiva ekipa vam je na voljo tudi izven uradnih ur študentskega referata, naše delovanje pa je fleksibilno.

Odlične zaposlitvene možnosti

Proizvodno inženirstvo je gospodarska dejavnost z veliko stopnjo ustvarjalnosti in inovativnosti. Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh vejah strojne in elektro industrije ter na številnih drugih področjih, tako v gospodarstvu kot tudi negospodarstvu. Diplomirani inženirji strojništva spadajo med deficitarne poklice, tako na ravni regije kot v celotnem slovenskem prostoru.

Razumni in transparentni stroški študija

Šolnina je konkurenčna, vanjo pa so zajeti tudi nekateri stroški, ki jih morate na drugih visokošolskih zavodih plačati posebej (npr. stroške za izdelavo diplomske naloge), zato ne boste neprijetno presenečeni zaradi nepričakovanih dodatnih stroškov med vašim študijem.

Novice in obvestila

9. november 2020

Podaljšanje akreditacije VŠPI

V mesecu oktobru smo prejeli sklep Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS, da Visoki šoli za proizvodno inženirstvo podaljša akreditacijo za pet let do leta 2025, kar je najdaljša možna doba podaljšanja.

V svojem poročilu so strokovnjaki Nakvisa, ki so nas na daljavo obiskali v juniju 2020, izpostavili precej prednosti, ki jih ima VŠPI kot majhna šola s prilagodljivo organizacijo in osredotočenostjo na posameznega študenta, predlagali pa so tudi nekaj izboljšav, ki jih bomo upoštevali pri našem nadaljnjem delu.

Vsem visokošolskih učiteljem in zaposlenim v strokovnih službah se iskreno zahvaljujemo za njihovo dobro delo, ki se odraža tudi v odločitvi NAKVIS-a.

16. oktober 2020

ŠTUDIJ IN DELO NA VISOKI ŠOLI ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO OD 19. 10. 2020 DALJE

Spoštovani študenti, učitelji in sodelavci,

objavljamo navodilo glede izvedbe študijskega procesa.

Dopis

Uspešen študij želimo.

21. maj 2020

Podaljšanje roka za vpis v 1. letnik

Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije koronavirusa se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. 6. 2020.

Prijava poteka preko informacijskega sistema eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vpis sprejetih kandidatov bo od 27. 7. do 7. 8. 2020.

Drugi
o nas

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je mesto, kjer se lahko koncentrira znanje, ki ga v industriji potrebujemo.

Matjaž Preložnik, vodja robotike in razvoja v podjetju Etra d.o.o.

Znanje, ki sem ga pridobil na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo je preseglo vsa moja pričakovanja

Stanislav Kanduti, diplomant VŠPI

Ekipa predavateljev na VŠPI je bila zelo korektna in visoko usposobljena.

Rok Jesenek, prvi diplomant VŠPI in direktor podjetja Žična kovina d.o.o.

Delovna področja, kjer se lahko zaposlijo diplomanti VŠPI, omogočajo vključitev s skoraj vse tehnološke veje in stroke gospodarstva doma in v tujini.

Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje